18001166

Tổng đài CSKH

18001166
0888.202.929

Tổng đài đăng ký

0888.202.929

Miễn phí đến 1.000 hóa đơn điện tử khi đăng ký dịch vụ ký số VNPT CA, VNPT Smart CA

, Mon, Dec 13, 2021

Miễn phí hóa đơn điện tử khi đăng ký dịch vụ ký số VNPT Smart CA

Thông tin chương trình khuyến mại “Đăng ký chữ ký số, tặng hóa đơn điện tử VNPT Invoice”

Thời gian áp dụng: Từ 07/11/2021 đến hết 31/12/2021

Đối tượng áp dụng:

- Khách hàng đăng ký mới hoặc gia hạn dịch vụ chữ ký số VNPT CA (VNPT CA, VNPT CA+VNPT IVAN).

- Khách hàng đăng ký mới dịch vụ ký số từ xa VNPT Smart CA và chưa sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử của VNPT.

- Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử của nhà cung cấp khác mà chưa sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử của VNPT.

Ưu đãi khi đăng ký dịch vụ Chữ ký số, Hóa đơn điện tử trong năm 2021

  • Tặng ngay 300 hóa đơn điện tử khi:

+ Khách hàng Tổ chức - doanh nghiệp đăng ký mới, gia hạn dịch vụ VNPT CA, SmartCA 12 tháng

+ Khách hàng Tổ chức - doanh nghiệp đăng ký mới, gia hạn gói tích hợp dịch vụ VNPT CA+IVAN 18 tháng

+ Khách hàng đăng ký mới dịch vụ Hóa đơn điện tử gói 1,000 hóa đơn

  • Tặng ngay 500 hóa đơn điện tử khi:

+ Khách hàng Tổ chức - doanh nghiệp đăng ký mới, gia hạn dịch vụ VNPT CA, SmartCA 24 tháng

+ Khách hàng Tổ chức - doanh nghiệp đăng ký mới, gia hạn gói tích hợp dịch vụ VNPT CA+IVAN 33 tháng

+ Khách hàng đăng ký mới dịch vụ Hóa đơn điện tử gói 2,000 hóa đơn

  • Tặng ngay 1,000 hóa đơn điện tử khi:

 + Khách hàng Tổ chức - doanh nghiệp đăng ký mới, gia hạn dịch vụ VNPT CA, SmartCA 36 tháng

+ Khách hàng Tổ chức - doanh nghiệp đăng ký mới, gia hạn gói tích hợp dịch vụ VNPT CA+IVAN 48 tháng

+ Khách hàng đăng ký mới dịch vụ Hóa đơn điện tử gói từ 5,000 hóa đơn trở lên

Quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ Hóa đơn điện tử VNPT Invoice, Chữ ký số VNPT CA, chữ ký số từ xa VNPT SmartCA vui lòng lưu thông tin tại đây hoặc liên hệ tổng đài: 0888.202.929