18001166

Tổng đài CSKH

18001166
0888.202.929

Tổng đài đăng ký

0888.202.929

Giới thiệu

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ bảo mật Email là dịch vụ ứng dụng công nghệ chữ ký số trên nền thiết bị di động để bảo mật Email, được cung cấp bởi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Dịch vụ bao gồm các thành phần sau:

* Thiết bị Hard Token:

- Thiết bị token có thể giao tiếp với PC qua cổng USB và giao tiếp với thiết bị di động qua cổng Audio 3.5mm.

- Ứng dụng quản lí chứng thư số và cặp khóa trên token, giao tiếp với thiết bị token theo chuẩn PKCS11.

* Phần mềm Soft Token trên di động: mCA Token Manager, mCA Mail

- Chứng thư số và cặp khóa được lưu trữ trong file trên thiết bị di động.

- Chứng thư số và cặp khóa được mã hóa theo số serial/UUID của thiết bị di động để đảm bảo chỉ có thiết bị đó mới sử dụng được chứng thư số và cặp khóa tương ứng.

- Ứng dụng quản lí chứng thư số và cặp khóa trên token, giao tiếp với thiết bị token theo chuẩn PKCS11 tương tự như thiết bị hard token. Ứng dụng cho phép sao lưu và khôi phục file chứa chứng thư số và cặp khóa.

Lợi ích dịch vụ

- Cho phép duyệt và gửi e-mail bình thường như các ứng dụng Mail client thông dụng trên di động.

- Cho phép giao tiếp với soft token và hard token để tiến hành ký/xác thực, mã hóa/giải mã e-mail

- Sử dụng nền tảng iOS 6.1+ và Android 4.0+

- Ký hoặc mã hóa hoặc đồng thời ký và mã hóa nội dung e-mail trước khi gửi.

- Xác thực chữ ký và giải mã e-mail được gửi đến từ thiết bị khác.

- Người dùng có thể ký số các e-mail theo chuẩn SMIME.

Đối tượng sử dụng

- Áp dụng cho các khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu bảo mật Email

guide.png Giá dịch vụ

Bảo mật thư điện tử mCA Mail