18001166

Tổng đài CSKH

18001166
0888.202.929

Tổng đài đăng ký

0888.202.929

Giới thiệu

Card image cap

Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp cung cấp 11 Module liên quan đến quản trị Doanh nghiệp:

 • Nhân sự tiền lương
 • Kho
 • Khách hàng
 • Sản xuất
 • Tiến độ dự án
 • Mua hàng
 • Bán hàng
 • Bán lẻ
 • BSC/KPI
 • Cổng thông tin
 • Đại hội cổ đông

Lợi ích dịch vụ:

Cung cấp giải pháp quản trị doanh nghiệp tổng thể trên nền điện toán đám mây
Đối tượng sử dụng:

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ

guide.png Giá dịch vụ

Hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp VNPT ERP