18001166

Tổng đài CSKH

18001166
0888.202.929

Tổng đài đăng ký

0888.202.929

Giới thiệu

Giới thiệu dịch vụ:

Mạng giáo dục Việt Nam – vnEdu là một giải pháp xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây nhằm tin học hoá toàn diện công tác quản lý, điều hành trong giáo dục, kết nối gia đình, nhà trường và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng dạy và học.

Lợi ích dịch vụ

- Hình thức quản lý mới, khoa học cho nhà trường trên nền điện toán đám mây

- Kênh liên lạc kịp thời giữa phụ huynh và nhà trường

- Sử dụng trên đa phương tiện: Điện thoại, MyTV, Máy tính kết nối Internet hỗ trợ truy cập mọi lúc mọi nơi.

- Lưu trữ đầy đủ, tăng tốc độ chia sẻ dữ liệu và chuyên môn giữa giáo viên với nhau và giữa giáo viên với học sinh

- Lưu trữ và quảng bá hình ảnh trường học thông qua website nhà trường.

Đối tượng sử dụng

- Các trường học trên toàn quốc

- Giáo viên, học sinh và phụ huynh

HỆ SINH THÁI VNEDU

1. Hệ thống Quản lý thư viện (VNPT-LIB)

Khái niệm: Hệ thống Quản lý thư viện (VNPT-LIB) cho phép tin học hóa, tự động hóa  các  hoạt động  nghiệp  vụ,  phục  vụ và  truy  cập  từ xa, giúp đơn vị quản  lý nguồn  lực thông tin trong thư viện  hiệu  quả,  nhằm  hiện  thực  hóa  xây  dựng  một hệ thống thư viện thông minh.

Lợi ích dịch vụ: 

- Điều hành và quản lý mọi lúc, mọi nơi

- Khai thác tối đa ấn phẩm, tránh dư thừa, lãng phí;

- Nắm bắt tình hình, tình trạng ấn phẩm, đưa ra nhu cầu cung cấp;

- Trao đổi dữ liệu và chia sẻ thông tin dễ dàng;

- Nhập ấn phẩm theo qui chuẩn;

- Thống kê, báo cáo tập trung.

Các tính năng cơ bản:

- Quản  lý  danh  mục: Danh  mục  theo  khung  phân  loại  Dewey  (DDC),  danh  mục kho sách, tình trạng, ngôn ngữ, tác giả,...;

- Quản lý độc giả: Quản lý danh sách giáo viên, học sinh và các đối tượng khác;

- Quản lý ấn phẩm: Biên mục theo chuẩn MARC21, AACR2, ISBD, đăng ký cá biệt, kiểm kê, thanh lý;

- Quản  lý  theo  mã  vạch:  Quản  lý  thẻđộc  giả mượn/trả/thuê;  Quản  lý ấn  phẩm mượn/trả/thuê;

- Tra cứu trực tuyến: Cho phép tra cứu,mượn và xem ấn phẩm trực tuyến;

- Phân quyền: Phân quyền theo từng cấp quản lý, chi tiết từng chức năng của hệthống;

- Tích  hợp  Z39.50:  Cho  phép  truy  hồi  và  tìm  kiếm  thông  tin ấn  phẩm liên thư viện;

- Thống kê, báo cáo: Thống kê tình trạng ấn phẩm theo các mẫu chi tiết, biểu đồ phát triển kho sách, thống kê bạn đọc.

2. Dịch vụ vnEdu-IOC

Mục đích triển khai dịch vụ:

- Cung cấp bức tranh toàn cảnh của giáo dục trên cơ sở tập hợp thông tin, dữ liệu của tất cả các hệ thống thông minh và các nguồn dữ liệu khác, đồng thời đưa ra các chỉ số đo lường hoạt động của từng hệ thống (KPI);

- Truy nhập thời gian thực đến các hệ thống ứng dụng thông minh của giáo dục;

- Tích hợp công cụ tương tác và hỗ trợ ra quyết định kịp thời;

- Cung cấp cho Lãnh đạo Phòng, Sở các thống kê, báo cáo;

- Tối ưu hóa các dịch vụ của Giáo dục bằng cách cải thiện hiệu suất và giảm chi phí;

- Quản lý và khắc phục sự cố bằng việc tổ chức phản ứng xử lý nhanh;

- Phân tích và đưa ra các dự báo về các sự kiện tương lai.

Lợi ích dịch vụ:

- Dữ liệu học tập sẽ không bị ảnh hưởng, mất mát khi nhà trường thay đổi nâng cấp phần mềm quản lý hoặc chuyển cấp, chuyển trường...;

- Sở có một CSDL thống nhất và duy nhất để phục vụ mục đích quản lý và thống kê báo cáo và tổng hợp nhanh chóng kịp thời các thống kê báo cáo;

- Quản lý thông tin của học sinh xuyên suốt 12 năm học;

- Cung cấp dữ liệu cho các dịch vụ giáo dục trên nền Big Data và phục vụ việc khai thác thông tin cho các hệ thống khác.

Các tính năng cơ bản:

-Phân hệ Nền tảng tích hợp:

+ Chức năng Lập lịch trao đổi dữ liệu;

+ Chức năng Cấu hình thông tin trao đổi;

+ Chức năng Ghi log trao đổi dữ liệu;

+ Chức năng Thực hiện trao đổi dữ liệu.

+ Phân hệ Cổng giao tiếp và Giao tiếp API:

+ Cung cấp các service cho đối tác;

+ Trục tích hợp.

-Phân hệ Cơ sở dữ liệu tập trung:

-Phân hệ trực quan hóa:

+ Chức năng Biểu đồ;

+ Chức năng Thống kê báo cáo;

+ Tra cứu học sinh;

+ Tra cứu giáo viên.

- Phân hệ Phân tích, BI, Big Data:

+ Data Service;

+ Data Warehouse;

+ Bussiness Intelligence.

- Phân hệ Quản trị hệ thống:

+ Khai báo người dùng;

+ Cập nhật thông tin người dùng;

+ Xóa thông tin người dùng;

+ Phân quyền người dùng.

3. Dịch vụ vnEdu-Enrollment

Mục đích triển khai dịch vụ: tin học hóa quá trình nộp và nhận hồ sơ tuyển sinh đầu cấp của các trường học, hỗ trợ Sở/Phòng/Nhà trường quản lý hồ sơ và cung cấp số liệu liên quan tới công tác tuyển sinh được dễ dàng và nhanh chóng

Lợi ích dịch vụ:

- Đối với phụ huynh & người nộp hồ sơ nói chung: Giao diện thân thiện, hỗ trợ người dùng nhập các thông tin nhanh chóng, giúp cho người dùng cập nhật thông tin về tuyển sinh và quy định tuyển sinh và gửi hồ sơ cho trường nhanh chóng.

- Đối với Nhà trường: Tiếp nhận hồ sơ học sinh được nhanh chóng, thuận tiện, tránh tình trạng hồ sơ bị thất lạc; xem danh sách các hồ sơ đã nộp và tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

- Đối với Phòng/Sở giáo dục: Xem danh sách các hồ sơ đã nộp và tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thiết lập được quy định tuyển sinh (nhập nội dung tuyển sinh, tải lên các tài liệu quy định), xem thống kê các trạng thái hồ sơ của tất cả các trường ở mọi cấp học và hỗ trợ công tác báo cáo ngành nhanh chóng, chính xác.

Các tính năng cơ bản:

- Phân hệ Quản lý tài khoản:

+ Chức năng đăng ký tài khoản;

+ Chức năng đổi, khôi phục mật khẩu.

- Phân hệ Quản lý hồ sơ:

+ Tạo, sửa, xóa hồ sơ của người nộp hồ sơ;

+Tạo, sửa, xóa hồ sơ của Sở, trường.

- Phân hệ Quản lý thông tin tuyển sinh:

+ Tạo, sửa, xóa thông tin tuyển sinh;

+ Xem thông tin tuyển sinh.

- Phân hệ Quản lý bản tin chung;

- Phân hệ Thống kê hồ sơ.

4. vnEdu-FMS (Quản lý thu phí nhà trường): Quản lý thu phí các dịch vụ trong trường học bao gồm: chức năng kế toán, tính tiền tạm thu cho học sinh, tính chi phí thực, tích hợp in hóa đơn điện tử trực tiếp trên vnEdu.

5. vnEdu-NMS (Quản lý dinh dưỡng nhà trường): Phần mềm chuyên dụng hỗ trợ cán bộ dinh dưỡng trong các trường học xây dựng các thực đơn dinh dưỡng một cách khoa học, cân đối tỷ lệ các chất dinh dưỡng, phù hợp với sự phát triển toàn diện của trẻ cho các bữa ăn tại nhà trường phù hợp với các trường mầm non cũng như các trường cung cấp dịch vụ bán trú, nội trú.

6. vnEdu-COC (Hệ thống thi trực tuyến tùy biến): Hệ thống bao gồm các chức năng cấu hình các cuộc thi trực tuyến theo nhiều cấp, mô hình lưu trữ kho nội dung số, mô hình khai thác nội dung. Hệ thống thi trực tuyến tùy biến được xây dựng sẽ mang lại một sân chơi mới tăng sự kết nối giữa nhà trường, giáo viên, gia đình học sinh thông qua việc chia sẻ và đánh giá kiến thức thông qua các cuộc thi.

7. vnEdu-Portal (Cổng thông tin điện tử nhà trường): Hệ thống cổng thông tin điện tử với công nghệ hiện tại, đảm bảo tính linh động trong quản trị và tính tương thích với thiết bị di động từ phía giao diện người dùng cuối, dễ dàng mở rộng phát triển các tính năng mới. Log đầy đủ tới từng thao tác, cho phép tổ chức mô hình phân cấp đơn vị đa chiều, có thể áp dụng cho mô hình giáo dục: Bộ/Sở/Phòng giáo dục và đào tạo, Trường học.

guide.png Giá dịch vụ

 Mạng giáo dục Việt Nam - vnEdu